info@goldenblatt.co.uk
49 Russell Square, London, UK

Follow us:

OFERTAW czym się specjalizuję?

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie kompleksowo prowadząc sprawy z zakresu prawa medycznego.
Swoje usługi adresuje dla 3 podstawowych grup:

Obsługa podmiotów leczniczych

Obsługa podmiotów leczniczych- kompleksowe wsparcie zarówno przy reprezentowaniu podmiotów leczniczych na zewnątrz, jak pomagając przy bieżącym zarządzaniem wewnętrznym podmiotu. Dbając o interes podmiotów leczniczych pomiędzy na niełatwym obszarze między dostawcami, płatnikami, pracownikami a pacjentami.

Obsługa Lekarzy i pozostałych grup zawodów medycznych

Lekarzy, oraz pozostałych grup zawodów medycznych pomagam reprezentując lekarzy oraz pozostałych medyków w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub cywilnym dbając o ich słuszny interes. Wspieram także lekarzy dokonując analizy kontraktów zawieranych przez z podmiotami leczniczym jak i w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wsparcie pacjentów w przypadku naruszenia praw

Wsparcie pacjentów w przypadku naruszenia praw pacjenta uzyskując dla nich zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych lub innego rodzaju naruszeń praw pacjenta.

Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w zarówno w prowadzeniu sprawy rozwodowych jak i spraw dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz podziału majątku. Sprawy rodzinne potrafią być bardzo stresująca i dlatego wymagają dużego wyczucia i zaangażowania w proces przy ich rozwiązywaniu. Niezwykle ważnym jest wsparcie pełnomocnika, który posiada duże doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i odpowie na potrzeby klienta.

W sprawach rodzinnych bardzo ważne jest wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego i przedstawienie klientowi najbardziej optymalnej ścieżki do osiągnięcia postawionego celu. Z uwagi na duży poziom emocji wsparcie doświadczonego prawnika pozwala na oszczędzenie sobie dodatkowej ilości stresu i zaoszczędzenie dużej ilości czasu. 

W szczególności przy rozwodzie, niezwykle ważnym jest wytyczenie klientowi jasnej ścieżki działania, tak by prowadzona sprawa była dla niego jak najmniej bolesna. W przypadku prowadzenia spraw rozwodowych gdzie pojawia się element władzy rodzicielskiej oraz alimentacji małoletnich pomogę poukładać ten tak ważny aspekt, który musi się pojawić w wyroku rozwodowym.

Pomogę Ci również w sprawach z zakresu:

Separacji, podziału majątku wspólnego małżonków, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów na dziecko, alimentów na małżonka po rozwodzie, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia, ubezwłasnowolnienia.

Prawo pracy

Reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w sporze przed sądem pracy.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji Klientów przez adwokata w sprawach: Ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy;  Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;  Przywrócenie do pracy; Zapłata należnego wynagrodzenia;  Naruszenie praw pracowniczych lub obowiązków pracownika;  Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy; Mobbing;  Tworzenie i opiniowanie umów i regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych związanych z zakresem prawa pracy, a także sporządzanie opinii prawnych z propozycjami rozwiązania problemu

Prawo karne i karnoskarbowe

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w postępowaniu karnym, zarówno jako obrońca oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym w: Sprawy karne, Sprawy karno-skarbowej,  Sprawy wykroczeniowe.

Obsługa małych i średnich przedsiębiorców

Mali i średni przedsiębiorcy są kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Przyjęło się już takie stwierdzenie, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest wyłącznie do najbardziej przedsiębiorczych i zdeterminowanych osób. Szanując czas i pieniądze małego biznesu pomagam zarówno przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jak i jego bieżącej obsługi. Kompleksowa obsługa przygotowana indywidualnie pod klienta pozwala na szybkie i sprawne prowadzenie działalności.

W ramach prowadzonej praktyki oferuję między innymi: Zakładanie spółek; Tworzenie, rejestracja i likwidacja spółek; Doradztwo przy negocjowaniu umów; Sporządzanie umów; Sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, sporządzanie analiz prawnych; Obsługę dochodzenia należności – prowadzenie spraw na etapie sądowym i przedsądowym (m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty), a także po prawomocnym zakończeniu postępowania – reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

https://zbigniewdworak.pl/wp-content/uploads/2022/11/zbigniewdworaklogo-white.png
Podchorążych, 40-047 Katowice
519 172 747
biuro@zbigniewdworak.pl

Znajdziesz mnie też tutaj:

Zadzwoń do mnie

Radca Prawny Zbigniew Dworak został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w 2021r.

Stworzone przez Strony internetowe Katowice